Tag: Platalea leucorodia

Microverontreinigingen in lepelaarkuikens uit het Zwanenwater

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Science Article 1 abstract De broedkolonies van de lepelaar (Platalea leucorodia) behoren tot de meest noordelijke in het verspreidingsgebied van de soort. Sinds het begin van de zestiger jaren heeft de soort sterk onder druk gestaan, met een dramatisch dieptepunt van minder dan 200 broedparen eind jaren zestig. Naast verstoring, habitatverlies, […]

Dispersal and migration in Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Science Article 2 abstract Sightings of Eurasian Spoonbills marked at the Odiel marshes, SW. Spain, were analysed to determine the extent of philopatry, sites of dispersal and the temporal and spatial patterns of migration in this population. Odiel Spoonbills winter in the Senegal delta (2500 km south of the Odiel). However, […]

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea leucorodia | [authority] Linnaeus, 1758 | [UK] Eurasian Spoonbill | [FR] Spatule blanche | [DE] Loffler | [ES] Espatula de Eurasia | [NL] Lepelaar Subspecies Monotypic species Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds in the family Threskiornithidae, which also includes the […]