Tag: Yellow Tyrannulet

Yellow Tyrannulet (Capsiempis flaveola)

[order] Passeriformes | [family] Tyrannidae | [latin] Capsiempis flaveola | [UK] Yellow Tyrannulet | [FR] Tyranneau flaveole | [DE] Zitronentyrann | [ES] Mosquerito Amarillo | [IT] Tiranno piccolo giallo | [NL] Gele Looftiran Subspecies Genus Species subspecies Breeding Range Breeding Range 2 Non Breeding Range Polystictus flaveola Capsiempis flaveola LA s Nicaragua to e Brazil […]