Tag: Rook

Neergang en herstel van de Roek als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw

Rook (Corvus frugilegus) Science Article 1 abstract Jarenlange vervolging en een daaruit volgende afname brachtende broedpopulatie van de Roek vijftig jaar geleden op een dieptepunt.Verminderd gebruik van gifstoffen en een wettelijke beschermingleidden in de jaren zeventig van de vorige eeuw inveel voormalige broedgebieden een spectaculair herstel in.Inmiddels lijkt de populatiegroei te stagneren. Tegelijk neemt hetaantal […]

Investigating Physical Cognitionin Rooks, Corvus frugilegus

Rook (Corvus frugilegus) Science Article 3 abstract Although animals (particularly tool-users) are capable of solving physical tasks in the laboratory, the degree to which they understand them in terms of their underlying physical forces is a matter of contention. Here, using a new paradigm, the two-trap tube task, we report the performance of non-tool-using rooks. […]

Habitat preferences of foraging Rooks Corvus frugilegus during the breeding period in the agricultural landscape of eastern Poland

Rook (Corvus frugilegus) Science Article 2 abstract The study was carried out in 2000-2002 around 6 rookeries. Rooks foraged in numbers from 1 to 132 birds (n = 417); flocks of less than 10 individuals were dominant. The type of crop influenced the size of a foraging flock. Most of the rooks were recorded within […]

Rook (Corvus frugilegus)

[order] PASSERIFORMES | [family] Corvidae | [latin] Corvus frugilegus | [UK] Rook | [FR] Corneille freux | [DE] Saatkrahe | [ES] Graja Comun | [NL] Roek Subspecies Genus Species subspecies Breeding Range Breeding Range 2 Non Breeding Range Corvus frugilegus EU widespread Corvus frugilegus frugilegus Corvus frugilegus pastinator Physical charateristics Quite large and elegant crow, […]