Tag: Pluvianus aegyptius

Egyptian Plover (Pluvianus aegyptius)

[order] CHARADRIIFORMES | [family] Pluvianidae | [latin] Pluvianus aegyptius | [UK] Egyptian Plover | [FR] Pluvian fluviatile | [DE] Krokodilwachter | [ES] | [NL] Krokodilwachter Subspecies Genus Species subspecies Breeding Range Breeding Range 2 Non Breeding Range Rostratula aegyptius Pluvianus aegyptius Pluvianus aegyptius AF ne, c, w Physical charateristics Egyptian Plover is a striking and […]