Tag: Cardinalis cardinalis

Northern Cardinal (Cardinalis cardinalis)

[order] PASSERIFORMES | [family] Cardinalidae | [latin] Cardinalis cardinalis | [UK] Northern Cardinal | [FR] Cardinal rouge | [DE] Rotkardinal | [ES] Cardenal norteno | [NL] Rode Kardinaal Subspecies Genus Species subspecies Breeding Range Breeding Range 2 Non Breeding Range Cardinalis cardinalis NA, MA e, s, sw USA, Mexico Cardinalis cardinalis affinis Cardinalis cardinalis canicaudus […]