Noordse stormvogel en zwerfvuil

Fulmar (Fulmarus glacialis) Science Article 2

abstract

Tussen 1982 en 2001 bleek steeds meer plastic (zwerfvuil) voor te komen in de magen van Noordse stormvogels. Vooral gebruiksplastic nam in het eind jaren negentig zeer sterk toe, waarna zich een afname heeft ingezet (significant over periode 1996-2003). De hoeveelheid industrieel plastic is tussen 1982 en 2003 gestaag (significant) afgenomen, al verloopt de afname de laatste jaren minder snel (afname 1996-2003 niet significant). De gecombineerde hoeveelheid plastic per vogelmaag is nu weer op een niveau dat vergelijkbaar is met de jaren tachtig, alleen in een andere samenstelling. Over de laatste vijf jaar had 98% van de Noordse stormvogels plastic in de maag, met gemiddeld 32 stukjes en 0,34 gram per dier (0,07gram industrieel; 0,27gram gebruiksplastic).

J.A. van Franeker & A. Meijboom, Alterra Rapport 401

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *