Influx van Kwartelkoningen Crex crex in Nederland in 1998

Corn Crake (Crex crex) Science Article 4

abstract

Halverwege de jaren negentig leek het doek definitief gevallen voor de Nederlandse populatie Kwartelkoningen. Het broedbestand telde nog hooguit 60 territoria en zou gezien de ontwikkelingen in voorgaande jaren waarschijnlijk snel verder afnemen. Groot was dan ook de verrassing toen in 1997 uit het niets meer dan 250 roepende mannetjes verschenen. En dat vormde nog maar het begin van een nog opmerkelijker optreden in 1998, dat een van de beste Kwartelkoning-jaren werd in de afgelopen decennia. Waar kwamen deze Kwartelkoningen vandaan? En welke perspectieven hebben zij in het gecultiveerde Nederlandse landschap?

Kees Koffijberg & Arend J. van Dijk, Limosa 74 (2001): 147-159

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *