De Grauwe Gors Miliaria calandra: recente aantalsontwikkeling, habitatkeus en perspectieven in relatie tot het beheer van uiterwaarden en akkerland

Corn Bunting (Emberiza calandra) Science Article 2

abstract

De Grauwe Gors dreigt uit Nederland te verdwijnen. Ook in de laatste bolwerken in Limburg en de uiterwaarden van de Waal ziet de situatie er voor deze karakteristieke soort niet rooskleurig uit. Een nauwkeurige blik op de lokale aantalontwikkelingen en veranderingen in de beschikbare broed- en winterhabitat maakt veel duidelijk. Maar hoe grauw is de toekomst en kunnen we nog hoop putten uit beheersmaatregelen? Biedt natuurontwikkeling in uiterwaarden perspectief voor de Grauwe Gors?

Gijs Kurstjens, Jan van Diermen, Boena van Noorden & Michiel van der Weide, Limosa 76 (2003): 89-102

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *