Broedende Vuurgoudhanen Regulus ignicapillus in Nederland: hoe het verder ging

Common Firecrest (Regulus ignicapilla) Science Article 1

abstract

Het broeden van Vuurgoudhanen in Nederland bleef lang in nevelen gehuld. Dit is ook niet zo vreemd aangezien het om een van de kleinste Nederlandse vogels gaat, zich veelal hoog in donkere sparrenbomen ophoudend en begiftigd met slechts een bescheiden vocaal vermogen. In een tijd waarin vogelaars schaars waren en zich moesten behelpen met gebrekkige hulpmiddelen was het correct determineren van Vuurgoudhanen geen routineklus. De in de 20e eeuw sterk toegenomen verspreiding van deze soort, een gevolg van uitbreiding vanuit de Midden-Europese kerngebieden, werd mogelijk gemaakt door habitatfactoren, maar weerspiegelt ook veranderingen in de vogelaarswereld: steeds meer vogelwaarnemers, met een steeds betere kennis van determinatiekenmerken

Fred Hustings, Limosa 75 (2002): 85-90

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *