Tag: all of Platalea

Microverontreinigingen in lepelaarkuikens uit het Zwanenwater

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Science Article 1 abstract De broedkolonies van de lepelaar (Platalea leucorodia) behoren tot de meest noordelijke in het verspreidingsgebied van de soort. Sinds het begin van de zestiger jaren heeft de soort sterk onder druk gestaan, met een dramatisch dieptepunt van minder dan 200 broedparen eind jaren zestig. Naast verstoring, habitatverlies, […]

Dispersal and migration in Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Science Article 2 abstract Sightings of Eurasian Spoonbills marked at the Odiel marshes, SW. Spain, were analysed to determine the extent of philopatry, sites of dispersal and the temporal and spatial patterns of migration in this population. Odiel Spoonbills winter in the Senegal delta (2500 km south of the Odiel). However, […]

Yellow-billed Spoonbill (Platalea flavipes)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea flavipes | [authority] Gould, 1838 | [UK] Yellow-billed Spoonbill | [FR] Spatule a bec jaune | [DE] Gelbschnabel-Loffler | [ES] Espatula Piquigualda | [NL] Geelsnavellepelaar Subspecies Genus Species subspecies Region Range Platalea flavipes AU Australia Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds […]

Royal Spoonbill (Platalea regia)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea regia | [authority] Gould, 1838 | [UK] Royal Spoonbill | [FR] Spatule royale | [DE] Konigsloffler | [ES] Espatula Real | [NL] Koningslepelaar Subspecies Genus Species subspecies Region Range Platalea regia AU widespread Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds in the […]

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea leucorodia | [authority] Linnaeus, 1758 | [UK] Eurasian Spoonbill | [FR] Spatule blanche | [DE] Loffler | [ES] Espatula de Eurasia | [NL] Lepelaar Subspecies Monotypic species Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds in the family Threskiornithidae, which also includes the […]

Black-faced Spoonbill (Platalea minor)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea minor | [authority] Temminck and Schlegel, 1849 | [UK] Black-faced Spoonbill | [FR] Petite Spatule | [DE] Schwarzgesicht-Loffler | [ES] Espatula Menor | [NL] Kleine Lepelaar Subspecies Genus Species subspecies Region Range Platalea minor EU e Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading […]

African Spoonbill (Platalea alba)

[order] CICONIIFORMES | [family] Threskiornithidae | [latin] Platalea alba | [authority] Scopoli, 1786 | [UK] African Spoonbill | [FR] Spatule d’Afrique | [DE] Afrikanischer Loffler | [ES] Espetula africana | [NL] Afrikaanse Lepelaar Subspecies Genus Species subspecies Region Range Platalea alba AF widespread Genus Platelea or Spoonbills are a group of large, long-legged wading birds […]